Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. Raadpleeg ook onze informatieve pagina's onder de rubriek 'begrafenissen' en 'crematies' voor informatie hieromtrent.

Wat moet ik doen als een dierbare overlijdt?

Als het overlijden zich voordoet in het ziekenhuis of in een rusthuis, dan zal de verpleegster contact nemen met de dokter, die het overlijden zal vaststellen en de nodige documenten zal invullen.

Deed het overlijden zich thuis voor, dan belt u de huisdokter, of de dokter van wacht. Daarna contacteert u ons. Wij staan 24 uur op 24 uur, weekdag/zondag ter beschikking om u met raad en daad bij te staan. Ook ’s nachts komen wij bij u, om u te helpen.

Hoeveel tijd hebben we om een begrafenis uit te voeren ?

Deze termijn is volgens politiereglement vastgelegd en is voor iedere gemeente of stad verschillend. In Oostende kan de begrafenis pas doorgaan 3 dagen na het overlijden (na aangifte van het overlijden op de burgerlijke stand) en uiterlijk na 14 dagen.

Mag een overledene thuis opgebaard worden ?

Ook dit is een politiereglement en voor iedere gemeente of stad verschillend. In Oostende mag een overledene slechts 24 uur thuis opgebaard worden. Nadien is het verplicht om de overledene te laten overbrengen naar een funerarium.

Krijgen we omstandigheidsverlof bij een overlijden ?

Bij het overlijden van een ouder, krijgen de kinderen 3 dagen werkverlet als ze een voltijdse job hebben. Anderhalve dag als ze halftijds werken. Deze verletdagen dienen opgenomen te worden tussen het moment van het overlijden en de begrafenis.

Kleinkinderen krijgen slechts één dag werkverlet, namelijk de dag van de begrafenis. Valt de begrafenis op een vrije dag, een zaterdag, een dag in je verlofperiode, dan vervalt die dag.

Als de ouder inwoonde bij de (klein)kinderen, krijgen ze één dag supplementair.

Hebben we een kist nodig bij een crematie ?

Er wordt dikwijls in de pers vermeld dat je geen kist nodig hebt bij een crematie, maar geen enkel crematorium in onze regio kan een overledene cremeren zonder kist, ook naar hygiëne toe wordt dit niet aanvaard.