Wilsbeschikking

Iedereen kan in het stad- of gemeentehuis van zijn woonplaats een laatste wilsbeschikking neerleggen.

Wat houdt dit in?

In die laatste wilsbeschikking kunt u verklaren of u bij overlijden wil begraven worden of wenst gecremeerd te worden. Bij thuisbewaring van de as kunt u ook vastleggen bij wie en op welk adres de as bewaard zal worden. Sinds kort kunt u daarin ook laten opnemen dat u een voorafregeling hebt afgesloten bij een begrafenisondernemer. De naam van de begrafenisondernemer wordt dan mee in de wilsbeschikking opgenomen. U legt uw wilsbeschikking neer op het stad-of gemeentehuis van uw woonplaats.

Op het ogenblik dat u overlijdt, wordt er op de burgerlijke stand aangifte gedaan van het overlijden en wordt er nagekeken of er een laatste wilsbeschikking neergelegd is. Zo niet, dan worden de documenten opgesteld zoals de begrafenisondernemer deze met de familie besproken heeft. Blijkt er toch een laatste wilsbeschikking neergelegd te zijn, dan wordt deze nagekeken en mocht blijken dat er een andere manier van begraven werd geregeld door de familie dan in de wilsbeschikking is bepaald, dan zal die tenietgedaan worden en moet men de wilsbeschikking uitvoeren. 

Komt u te overlijden in een andere stad of gemeente dan waar u woonachtig was, dan moet de begrafenisondernemer contact nemen met de stad waar u woonachtig was en de laatste wilsbeschikking opvragen en meenemen naar de burgerlijke stand van de gemeente waar de aangifte van het overlijden dient te gebeuren.

Heeft u op voorhand uw begrafenis geregeld bij een begrafenisondernemer en is dit in uw wilsbeschikking opgenomen, dan zal ook worden nagekeken of de aangifte wel gebeurt door de begrafenisondernemer van uw keuze.