Wat doen bij overlijden

Een overlijden doet zich vaak onverwacht voor. Weet dan dat u ons 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 telefonisch kan bereiken. Wanneer iemand thuis overlijdt, komen wij zo spoedig mogelijk ter plaatse om de overledene over te brengen naar het funerarium en om de familie bij te staan.

In Oostende beschikt geen enkel ziekenhuis of rusthuis nog over een mortuarium. U deelt dus best voor het overlijden aan de dienstverantwoordelijke mee wie u als begrafenisondernemer wenst aan te stellen, hierin heeft u de vrije keuze. Neem misschien vooraf contact op met uw vertrouwde begrafenisondernemer. Hij kan u reeds antwoorden geven op uw vragen.

Elk overlijden moet vastgesteld worden door een dokter, die de nodige attesten moet invullen.  Pas daarna mag een overledene overgebracht worden naar een funerarium.

Leg de gewenste kledij klaar. Bij voorkeur de kledij die de overledene graag droeg.

Om de formaliteiten op het stadhuis te kunnen vervullen, hebben wij het huwelijksboekje van de overledene en zijn identiteitskaart en rijbewijs nodig.

Indien gewenst komen wij aan huis om de begrafenis met u te regelen, maar u kunt evengoed een afspraak maken om bij ons te komen.  Wij luisteren eerst naar wat u wenst  en bespreken dan de praktische uitvoering van alles. Wij overlopen stapsgewijs alles wat wij moeten weten om de begrafenis goed en vlot te kunnen laten verlopen. Wij stellen vragen en geven uitleg zodat de familie de juiste keuzes kan maken, adviseren, leggen de nodige afspraken vast en doen de nodige bestellingen. Wij zijn er op de eerste plaats om de nabestaanden van een overledene zoveel mogelijk te begeleiden en te helpen.  De begrafenis wordt naderhand uitgevoerd zoals met de familie besproken is want een zinvol afscheid is een belangrijk element in de rouwverwerking.

Uit de praktijk gegrepen :  De familie van een overledene had, vooraleer met ons contact op te nemen, met de pastoor gepraat om de uitvaartdienst vast te leggen.  Maar op al hun wensen werd negatief geantwoord. De familie vroeg een kerkelijke plechtigheid om 12 uur, omdat de familie van heel ver moest komen. De pastoor zei: 12 uur is tijd om te eten, niet om een begrafenis voor te gaan. De familie vroeg of de mis deels in het frans kon doorgaan, Waarop de pastoor zei: mijn missen zijn in het nederlands. De familie vroeg daarop of ze een persoonlijke inbreng mochten doen door zelf teksten op te maken en die voor te lezen. Waarop de pastoor zei, dit wordt niet gedaan bij mij. Ook cd’s mochten niet afgespeeld worden, er was een organist die de muziek verzorgde.  Toen de familie ons dit verhaal vertelde, hebben wij hen aangeraden om de plechtigheid in die kerk en bij die priester te annuleren en op zoek te gaan naar een andere kerk en een andere priester, die wel bereid was om de mis om 12 uur te laten doorgaan, in het frans, met een persoonlijke inbreng en het afspelen van cd’s. En zo gebeurde het ook.  Wij vinden immers dat het de familie is die afscheid neemt van hun dierbare en dat daarom hun wensen zoveel mogelijk moeten ingewilligd worden.  Het is dan ook onze taak als begrafenisondernemer om erover te waken dat de familie daarin geholpen en gesteund wordt.