Voorafregeling

U kunt, indien u dit wenst, bij uw begrafenisondernemer uw begrafenis of crematie op voorhand regelen en betalen. Hoe kunt u dit doen?

Sommige mensen hebben een verzekering genomen om hun begrafeniskosten te dekken. Dan maken wij een overeenkomst op waarin bepaald wordt dat bij overlijden de verzekeringsmaatschappij de kosten zal betalen aan de begrafenisondernemer. De polis wordt dan aan de overeenkomst gehecht.
Andere mensen wensen hun begrafenis te bespreken met de begrafenisondernemer. De overeenkomst wordt dan gelinkt aan een verzekeringscontract bij verzekeringsmaatschappij Corona. De mensen hebben de keuze om de begrafeniskosten in 1 keer te betalen door een koopsom te storten aan Corona of zij kunnen kiezen om maandelijks een premie te betalen. Wij bekijken steeds wat voor de klant de gunstigste formule is, vanaf een bepaalde leeftijd is premiebetaling immers niet meer interessant.
Er zijn ook mensen die hun begrafenis willen regelen met de begrafenisondernemer, maar bepalen dat de kosten zullen betaald worden op het ogenblik dat zij overlijden door hun nalatenschap in opdracht van hun notaris.

In de overeenkomst die wij afsluiten met de klanten wordt altijd gedetailleerd beschreven wat er moet uitgevoerd worden wanneer de klant overlijdt. Deze beschrijving betreft de plechtigheid, de kist, de bloemen, het soort drukwerk, de bestemming op de begraafplaats, de keuze tussen crematie of begrafenis,enz.. Wij werken niet met standaardcontracten, maar wij maken ieder contract op maat van de klant. Er staat ook een clausule in die beschrijft wat er moet gebeuren wanneer de begrafenisondernemer eerder zou overlijden dan de klant. Wanneer de klant overlijdt wordt precies uitgevoerd wat in de overeenkomst is beschreven, daarom is het ook belangrijk dat er voldoende budget voorzien werd om alles te betalen. De familie kan niets meer veranderen aan wat in de overeenkomst staat, ze kunnen wel zaken die niet in de overeenkomst opgenomen zijn, bijbestellen op hun kosten. Dit gaat dan meestal over drukwerk, bloemen en een rouwmaaltijd.  

Wenst u hieromtrent meer uitleg, aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Een situatie die bij ons voorgevallen is: we hadden een overeenkomst afgesloten met iemand die geen familie had. Op het moment van het overlijden werden wij niet gecontacteerd. De sociale dienst stelde het O.C.M.W. aan en mijnheer x werd begraven. Elke week verschijnt een lijst van overlijdens in de rubriek ‘burgerlijke stand’ en daar merkten we de naam op van de persoon, met wie we een overeenkomst voor zijn begrafenis afgesloten hadden. Daarop hebben we contact genomen met de burgerlijke stand en het bleek inderdaad te gaan om onze contractant. Mijnheer x wilde bij overlijden gecremeerd worden en dit was niet uitgevoerd. Wij hebben contact genomen met de schepen van burgerlijke stand en de toestemming gekregen om mijnheer x te laten ontgraven. Via de procureur des Konings hebben we de toestemming gekregen om alsnog over te gaan tot crematie. Zo werd mijnheer x ontgraven en naar het crematorium gebracht en daarna werd zijn as uitgestrooid, zoals hij het beschreven had. Wij vonden het onze plicht te respecteren wat mijnheer x ons gevraagd had en hebben dan ook alles in het werk gesteld om alsnog zijn laatste wens uit te voeren.