Nalatenschap

Wanneer zich een overlijden voordoet, dient men een aangifte van nalatenschap te doen aan de fiscus.

Om de rekeningen bij de bank of de post te deblokkeren hebt u een document nodig, met name een akte van erfrechtopvolging. Dit document kunt u eventueel krijgen bij de dienst belastingen, op voorwaarde dat er geen huwelijkscontract is, een bankkluis of testament. U kunt dit document ook laten opmaken bij uw notaris. De notaris zal dan ook de aangifte doen van de nalatenschap.

De notaris heeft, dag op dag, 4 maanden de tijd na het overlijden om aangifte van nalatenschap te doen. De successierechten moeten dan binnen de 2 maanden betaald worden. Deze worden berekend per erfgenaam, apart voor roerende en onroerende goederen. Alle kosten van de nalatenschap mogen in mindering gebracht worden van de activa. Dit zijn ziekenhuis- of rusthuiskosten, begrafeniskosten, ...

Let wel, bij het aanschaffen van een graf dat bedoeld is voor meerdere personen, wordt slechts het deel dat voor de overledene is bestemd, in rekening gebracht.

Bijvoorbeeld: u voorziet een grafkelder voor 2 personen, de kostprijs te betalen aan de stad bedraagt dan € 2960,70. U laat daar een grafsteen op plaatsen van € 3000, dan kunt u slechts de helft in kosten brengen. Dus de helft van de kostprijs van de grafkelder en de helft van de kostprijs van de grafsteen, omdat deze kost voor twee personen is voorzien.

Hebt u andere vragen, neem dan best contact op met een notaris. Zij zijn verplicht u gratis info te verschaffen.