Crematie

In de meeste gevallen volgt de crematie aansluitend op de plechtigheid in de kerk, in de aula van ons rouwcentrum of in de aula van het crematorium.  Alle crematoria beschikken immers over aula's waar plechtigheden kunnen doorgaan en over een ruimte waar rouwmaaltijden mogelijk zijn.

Na de crematie heeft u een ruime keuze aan mogelijkheden voor de asbestemming:

 

  

 • Asverstrooiing op de strooiweide van de gemeente waar de overledene woonachtig was of van een gemeente naar uw keuze. Hou er wel rekening mee dat een gemeente waarvan de overledene geen inwoner was een taks kan aanrekenen voor de asverstrooiing.  Asverstrooiing in de gemeente waarvan de overledene inwoner was is kosteloos.
Voor meer informatie betreffende de taksheffing kan u ons steeds contacteren.
 • Asverstrooiing op zee:
  • Collectief met familie:
   Wanneer de stad Oostende 6 aanvragen heeft voor collectieve asverstrooiing op zee wordt een datum vastgelegd, waarop de asverstrooiing kan doorgaan, en mogen in totaal 10 familieleden per overledene mee in zee om de asverstrooiing bij te wonen. De kosten hiervoor worden dan ook gedeeld door 6.
  • Collectief zonder familie:
   De ambtenaar van burgerlijke stand gaat in zee voor de asverstrooiing. Er zijn geen familieleden aanwezig.
   Collectieve asverstrooiing op zee zonder familie is gratis.
  • Volledig privé:
   De boot wordt gehuurd door 1 familie, die dan ook alle kosten moet betalen.
 Voor een schatting van de prijzen voor asverstrooiing op zee kan u ons steeds contacteren.
 • Bijzetting in columbarium:
  Inwoners van Oostende hebben volgende keuzes:
  • Onvergunde columbarium, voor 10 jaar, is enkel mogelijk voor 1 persoon en is gratis, mits de kost van € 53,80 voor een naamplaatje.
  • Vergunde columbarium, voor 25 jaar, voor 1 persoon kost € 402,50 + € 53,80 
  • Vergunde columbarium, voor 50 jaar, voor 1 persoon kost € 805,00 + € 53,80 
  • Vergunde columbarium, voor 25 jaar, voor 2 personen kost € 671,50 + € 53,80
  • Vergunde columbarium, voor 50 jaar, voor 2 personen kost € 1074,10 + € 53,80
  • Vergunde columbarium, voor 25 jaar, voor 3 personen kost € 940,60 + € 53,80
  • Vergunde columbarium, voor 50 jaar, voor 3 personen kost € 1343,20 + € 53,80 
Deze prijzen zijn telkens voor een vergunning en voor een naamplaatje.
 • Bijzetting in urnenkelder:
  • Voor 25 jaar, voor 1 persoon kost € 402,50 voor de vergunning.
  • Voor 50 jaar, voor 1 persoon kost € 805,00 voor de vergunning.
  • Voor 25 jaar, voor 2 personen kost € 671,50 voor de vergunning.
  • Voor 50 jaar, voor 2 personen kost € 1074,10 voor de vergunning.
  • Voor 50 jaar, voor 4 personen kost € 1612,30 voor de vergunning.

Opgelet: deze kostprijzen zijn enkel geldig als de overledene een inwoner is van Oostende. Voor niet-inwoners is de kostprijs dubbel zoveel.

 • Andere opties:
  • Thuisbewaring van de as:
   Alle kinderen van de overledene moeten zich schriftelijk akkoord verklaren met de persoon, bij wie de asurne zal bewaard worden. Is er één van de kinderen niet akkoord, gaat de thuisbewaring niet door. Het kan vooraf ook geregeld worden door een laatste wilsbeschikking neer te leggen op het stadhuis. Dan is het akkoord van de kinderen niet nodig.
  • De as mag ook, onder bepaalde voorwaarden, thuis of bij één van kinderen of op een andere plaats dan de strooiweide van de begraafplaats, uitgestrooid worden.
  • Asstaal:
   Dit is een klein kokertje waarin wat as zit van de overledene.  Het kan een bijzondere plaats krijgen bij u thuis of u kunt het in een asjuweeltje bij u dragen.
  • Asbegraving:
   Wanneer de ene partner gecremeerd wil worden en de andere partner begraven wil worden, kan geopteerd worden voor de aankoop van een graf of een grafkelder, waarin de ene partner begraven wordt en de andere partner in een urne bijgezet wordt.
  • De as kan, onder bepaalde voorwaarden, ook bijgezet worden in het graf of in de grafkelder, waarin de ouders van de overledene begraven zijn. Stad Oostende rekent daarvoor een taks van €375.00 per asurne aan. 

Mensen die woonachtig waren in Oostende en bij 1 van de kinderen gaan inwonen buiten Oostende, worden nog voor een periode van 10 jaar als inwoner van Oostende beschouwd. Mensen die inwoner waren van Oostende en opgenomen worden in een rusthuis buiten Oostende, worden steeds beschouwd als inwoner van Oostende.
Wanneer u beschikt over een graf, een grafkelder, columbarium of urnenkelder op een begraafplaats in Oostende  en buiten Oostende gaat wonen, kan u steeds bijgezet worden in dat graf, zonder dat de stad Oostende daarvoor kosten aanrekent.

Aangezien alle aangelegenheden op de begraafplaats tot de stedelijke bevoegdheid behoren, raden wij u aan, mocht u vragen hebben, met ons contact op te nemen.  Wij vragen dan bij de burgerlijke stand wat in uw geval kan en mag.