Begraving

Hieronder een prijsoverzicht voor grafvergunningen op de begraafplaatsen aan de Stuiverstraat in Oostende, in Stene-Dorp en in Zandvoorde voor inwoners van Oostende.

 • Onvergund graf voor een termijn van 10 jaar is gratis. U hebt ook niet de verplichting om een grafsteen te plaatsen.
 • Vergund graf voor 25 jaar:
  • voor 1 persoon: € 437,50
  • voor 2 personen: € 875,00
 • Vergund graf voor 50 jaar:
  • voor 2 personen: € 1166,00
  • voor 4 personen: € 1748,00
 • Een vergunning voor een grafkelder is altijd voor een termijn van 50 jaar.
  • Voor 2 personen: € 2622,50 voor de grond, € 582 voor de grafkelder en € 40,40 voor het sluiten van het vak in de kelder 
  • Voor 3 personen: € 3495,00 voor de grond, € 582 voor de grafkelder en € 80,80 voor het sluiten van het vak in de kelder 
  • Voor 4 personen: € 4367,50 voor de grond, € 582 voor de grafkelder en € 80,80 voor het sluiten van het vak in de kelder 

Op de vergunde graven moet altijd binnen de zes maanden een grafsteen geplaatst worden.

 • Het éénvormig perk:
  Bevindt zich op de begraafplaats aan de Stuiverstraat. Het is een perk waar alle graven gelijk zijn. Enkel een grafhoofd in wit gesteente, met daarop een kruis of fakkel, de naam en geboorte-en sterfdatum van de overledene.  
  De kostprijs voor 2 personen is € 1166 voor de grond en € 931 voor de steen. Deze vergunning is voor een duur van 50 jaar.

Opgelet! Deze kostprijzen zijn enkel geldig als de overledene een inwoner is van Oostende. Voor niet-inwoners wordt de kostprijs verdubbeld wat betreft de grondprijs. De prijzen voor de grafkelder en het sluiten van het vak worden niet verdubbeld.

Een vergunning begint in duur te tellen vanaf het moment dat ze u door de stad wordt toegezegd, dus niet vanaf de eerste bijzetting. Vergunningen, die verleend zijn voor 1971, zijn eeuwige vergunningen verleend voor 100 jaar. De wet van 1971 heeft echter de duur herleid van 100 jaar naar 50 jaar. De familie kan naar aanleiding van een bijzetting in de grafkelder de vergunning opnieuw verlengen voor een duur van 50 jaar op voorwaarde dat de grafsteen nog in goede staat is. Is dit niet het geval dan moet de familie de grafsteen eerst in orde maken. Gebeurt dit niet dan heeft de stad het recht om de bijzeting en de verlenging te weigeren en desgevallend de vergunning te hernemen. Let wel, indien de vergunning dateert van voor 1971 en de eerste 50 jaar verstrijken, dan moet de familie zelf initiatief nemen om de vergunning met 50 jaar te laten verlengen. Gezien dit een gevolg is van een wetswijziging, is die verlenging kosteloos. Doet de familie dit niet dan heeft de stad het recht de concessie te hernemen.

Wanneer u een vergunning, die verleend is na 1971, wilt verlengen, kunt u dit doen na een bijzetting. De kostprijs wordt als volgt berekend: stel een vergunning aangekocht in 1983, eerste bijzetting in 2013. Hedendaagse kostprijs voor een grondvergunning voor 50 jaar, voor 2 personen = € 1074,10. Kostprijs wordt gedeeld door 50 (duurtijd van de vergunning) maal het aantal jaren dat de vergunning verlopen is, zijnde 30 jaar. Na betaling aan de stadskas loopt de vergunning opnieuw voor 50 jaar met ingang van het jaar 2013.

Hebt u hieromtrent vragen of problemen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.  Wij kunnen dan kijken wat er in uw geval moet gebeuren of mogelijk is.